رایانش ابری

سامانه های کارا با کارا سامانه

به زودی مطالب جدیدی با موضوع رایانش ابری تهیه می کنم و به تدریج منتشر می کنم. امیدوارم انتشار این مطالب باعث شناخت بیشتر سرویسهای ابری و به ویژه راهکارهای ابری کارا سامانه شده و پاسخی به نیازهای کسب و کار ها به ویژه کسب و کارهای نوپا باشد. از نظرات ، پیشنهادات و انتقادات ارزشمند شما برای هرچه پربار تر شدن این مطالب صمیمانه استقبال می کنم